ติดตั้งเครื่องแม่ข่าย (Server)

บริการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Active Directory เพื่อควบคุมผู้ใช้งานหรือ File Sharing เพื่อควบคุมการเข้าถึงไฟล์แยกความสำคัญ ป้องกันการเข้าถึงโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของผู้ใช้งาน และการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่สำคัญสำหรับธุรกิจและองค์กรในยุคดิจิทัลปัจจุบัน

ประโยชน์ของการใช้ Server

ข้อมูลเดียวกัน ทำงานร่วมกัน

สามารถรวมข้อมูลไว้ที่เดียว ไม่กระจัดกระจาย และสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างทีมเดียวกัน ไม่ต่างคนต่างเก็บ นอกจากนี้ยังไม่สามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันได้เวลาเดียวกันอีกด้วย

สำรองและเรียกคืนข้อมูลที่สูญหาย

ช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลโดยการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ และเรียกคืนข้อมูลที่สูญหายได้ตลาดเวลา

จัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล

สามารถจัดการสิทธิ์ของผู้โช้งนแต่ละคน ให้ผู้โช้งานเข้าถึงไฟลแยกตามแผนก หรือกลุ่มงาน เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญ และป้องกันข้อมูลให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น

ลดความยุ่งยากในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน

ลดความยุ่งยากในการแบ่งปันไฟล์ โดยไม่ต้องใช้วิธีการทางอีเมลหรือการถ่ายโอนไฟล์แบบดั้งเดิม เช่น การใช้ USB Drive หรือ CD-ROM ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรการดำเนินงานให้มากขึ้น