บริการรับติดตั้ง
Internet Load Balance

การกระจายการใช้งานของอินเตอร์เน็ตผ่านหลายเส้นทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรของเครือข่ายในการใช้งานอินเตอร์เน็ต

ประโยชน์ของ
Internet Load Balance

เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

เพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อโดยการแบ่งการใช้งานของอินเตอร์เน็ตให้แต่ละเส้นทางเท่าเทียมกัน  ทำให้การโหลดข้อมูลจากเว็บเร็วขึ้น เครือข่ายทำงานได้เร็วขึ้น

เพิ่มความเสถียร

เมื่อมีอินเตอร์เน็ตเส้นใดเส้นหนึ่งใช้งานไม่ได้ จะมีอินเตอร์เน็ตอีกเส้นมาทำงานแทนทันที จะทำให้ลดผลจะเกิดผลกระทบต่อผู้ใช้งาน และช่วยลดความเสียหายต่อธุรกิจอีกด้วย

การเลือกใช้ ISP คนละค่าย

Internet จาก ISP ที่ต่างค่ายกัน เพื่อที่เวลาค่ายนึงมีปัญหา ก็ยังมีอีกค่ายใช้งานอยู่ ทำให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

เพิ่มความยืดหยุ่น

ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับการใช้งานและการกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการขององค์กรหรือบริษัท