บริการติดตั้ง Firewall
เพื่อความปลอดภัยขององค์กรคุณ

การติดตั้ง Firewall เป็นขั้นตอนสำคัญในการปกป้องเครือข่ายและข้อมูลขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่พึงประสงค์ภายในเครือข่ายและการโจมตีจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของ Firewall

ป้องกันผู้ที่ไม่ประสงค์ดี หรือแฮกเกอร์ ขโมยข้อมูล ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ความปลอดภัยของเครือข่าย:

Firewall ทำหน้าที่ป้องกันการบุกรุก รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านเข้า-ออกระบบเครือข่าย การเข้าถึงข้อมูลจากภายนอก จนถึงการเข้าถึงเครือข่ายภายใน

การควบคุมการเข้าถึง:

Firewall สามารถกำหนดนโยบาย (Policy) ที่สามารถจดจำและบล็อคไวรัสและมัลแวร์ได้ และยังสามารถบล็อคการเข้าถึงจากภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต

ควบคุมการใช้อินเตอร์เน็ต

Firewall สามารถกำหนดนโยบาย (Policy) เพื่อควบคุมการทำงาน โดยการบล็อคการเข้าถึงโซเชียลมีเดีย บล็อคเว็บไซต์ และป้องกันการดาวน์โหลดไฟล์แปลกปลอมได้ ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการและรักษาความปลอดภัย

ตรวจสอบ Package:

Firewall ตรวจสอบพิจารณาเปรียบเทียบ Packet กับกฎที่ผู้ใช้งานกำหนดไว้ ถ้าน่าเชื่อถือจะส่ง Packet ไปยังปลายทางแต่ถ้าไม่น่าเชื่อถือจะปฎิเสธ
โดยจะทำการตรวจไฟล์ที่โอนย้ายผ่านทาง Protocol HTTP, FTP และ SMTP

การป้องกันการบุกรุก:

Firewall ป้องกันการบุกรุก คอยตรวจสอบกิจกรรมเครือข่ายเพื่อหาสัญญาณของพฤติกรรมที่เป็นอันตราย หากตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัย Firewall สามารถดำเนินการป้องกันได้ เช่น การบล็อกหรือแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ

การบันทึก:

Firewall บันทึกกิจกรรมเครือข่าย เปิดเว็บไซต์ บล็อคเว็บไซต์ และกิจกรรมต่างๆที่ผ่านเข้าออกเน็ตเวิร์กได้อย่างมีประสิทธิภาพ