ระบบควบคุมการใช้งาน Wi-Fi

บริการขายอุปกรณ์สำหรับควบคุมการใช้งาน Wi-Fi (Wi-Fi Hotspot) จุดเด่นของทุกตัวคือลูกค้าไม่จำเป็นต้องเอาอุปกรณ์ไปตั้งค่าเพิ่มเติม สามารถเอาไปต่อแล้วใช้งานได้ทันที และรองรับการเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (พรบ.คอมฯ ปี 2560)

ประโยชน์ Wi-Fi Hotspot

เพิ่มความปลอดภัย

ช่วยป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต รักษาข้อมูลให้ปลอดภัยจากการถูกดักฟังหรือโจมตี.

การจัดการผู้ใช้งาน

อำนวยความสะดวกในการควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย โดยสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้แต่ละคน

ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย

ลดความแออัดของเครือข่าย ช่วยให้เครือข่าย Wi-Fi มีประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้น.

รองรับการจัดเก็บข้อมูลตามพรบ. คอมพิวเตอร์

รองรับการจัดเก็บข้อมูลผู้โช้งานเพื่อให้เป็นไปตามพรบ. คอมพิวเตอร์ปี 2560 และพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2562

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

Instant Hotspot

ระบบ Wi-Fi Hotspot เพิ่มระบบล็อกอินหน้าเว็บเข้าไปเพื่อจัดการการใช้งานของ User เช่น กำหนดวันเวลาและความเร็วได้ง่ายๆ ผ่านคูปองอินเตอร์เน็ต

Instant Kiosk

ระบบ Wi-Fi Hotspot เพิ่มระบบล็อกอิน มาพร้อมกับชุด Input เพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น เช่น การยืนยันตัวตนผ่านบัตรประจำตัวประชาชน และปริ๊นผ่านคูปอง Wi-Fi เครื่องปริ๊นเตอร์ความร้อนทันที

Instant Free Wi-Fi

ระบบ Instant Free Wi-Fi ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์