บริการรับติดตั้ง
Virtual Private Network (VPN)

ช่วยปกป้องข้อมูลธุรกิจ และเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสามารถ
เข้าถึงเครือข่ายภายในและข้อมูลต่างประเทศได้

ระบบ VPN มี 2 ประเภท

VPN มีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกันตามความต้องการของผู้ใช้และองค์กร การเลือกใช้ VPN ที่เหมาะสมกับการใช้งานจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่ายขององค์กรได้มากยิ่งขึ้น

Remote Access VPN
การเชื่อมต่อระยะไกล

พนักงานภายในองค์กรที่ต้องการเข้าถึงเครือข่ายภายในขององค์กรจากระยะไกล ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถทำงานระยะไกลได้อย่างปลอดภัย

Site-to-Site VPN
การเชื่อมต่อไซต์กับไซต์

ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายของสถานที่หรือสำนักงาน เช่น การเชื่อมต่อสำนักงานใหญ่และสาขา ซึ่งช่วยให้เครือข่ายต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างปลอดภัย

ตัวอย่าง Network Diagram
ติดตั้งระบบ VPN

ประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ

โดยรวมแล้ว VPN เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยปกป้องข้อมูลธุรกิจและเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับธุรกิจและพนักงานที่ทำงานระยะไกล.

ความปลอดภัยข้อมูล

การใช้ VPN ช่วยป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลธุรกิจโดยการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้ยากต่อผู้ไม่พึงประสงค์ที่จะแอบดูข้อมูลของธุรกิจ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลธุรกิจ เป็นต้น

การเข้าถึงข้อมูลต่างประเทศ

หากธุรกิจมีความจำเป็นที่จะเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการจากต่างประเทศที่อาจมีข้อจำกัด การใช้ VPN ช่วยให้สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจำกัดนั้น ยกตัวอย่างเช่น เข้าถึงบริการเว็บที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่น ๆ ที่มีการจำกัดบางประการ

เข้าถึงเครือข่ายภายใน

ในบริษัทที่มีสาขาหลายแห่งหรือมีพนักงานที่ทำงานระยะไกล การใช้ VPN ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงเครือข่ายภายในของบริษัทได้อย่างปลอดภัย ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้โดยมีความสะดวกมากขึ้น

การป้องกันการแอบดูข้อมูล

ในสถานที่ที่มีการใช้งานเครือข่ายสาธารณะหรือเครือข่ายที่ไม่น่าเชื่อถือ การใช้ VPN ช่วยป้องกันการแอบดูข้อมูลจากบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจช่วยเสริมความปลอดภัยของข้อมูลธุรกิจได้