Remote Support

บริการรับแจ้งแก้ไขปัญหาการใช้งานทางโทรศัพท์ Line หรือ Email เพื่อขอความช่วยเหลือด้าน IT จากนั้นรีโมทไปที่เครื่องที่มีปัญหาด้วยโปรแกรมรีโมท
เช่น Anydesk หรือ Ultra Viewer

เมื่อไหร่ควรใช้ Remote Support

การแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วน

ต้องการการแก้ไขทันทีและไม่สามารถรอให้มีเจ้าหน้าที่เข้าหน้างานได้ การใช้ Remote Support ช่วยให้สามารถติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญได้อย่างรวดเร็ว

ปัญหาเกิดจากซอฟต์แวร์ภายในเครื่อง

เป็นปัญหาที่โปรแกรมหรือซอฟด์แวร์ภายในเครื่องและยังสามารถ Remote ไปที่เครื่องที่มีปัญหาได้อยู่ ไม่โช่ปัญหาด้าน Hardware

การแก้ไขปัญหาที่ไม่ซับซ้อน

เมื่อมีปัญหาที่ไม่ซับซ้อน การใช้ Remote Support ช่วยให้สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างรวดเร็วและสะดวก

งานที่ควรใช้ Remote Support

  • ติดตั้งโปรแกรมออฟฟิศและโปรแกรมทั่วไป
  • ติดตั้งโปรแกรม Anti Virus
  • เซตอัพอีเมลบน Outlook, Thunderbird
  • เซตอัพปริ้นเตอร์ หรือสแกนเนอร์
  • แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั่วไป

ราคาแผนการดูแลสำหรับ Remote Support

1 เดือน

ต่อเครื่องต่อเดือน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

3 เดือน

ต่อเครื่องต่อเดือน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

6 เดือน

ต่อเครื่องต่อเดือน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

หมายเหตุ :

  • บริการ Remote Support สามารถให้บริการได้ทั่วประเทศ
  • บริการนี้เป็นบริการตรวจสอบแก้ไข ดูแลอุปกรณ์เฉพาะ PC/Laptop ไม่รวม Server
  • กรณีไม่สามารถแก้ไขทาง Remote Support ได้และลูกค้าต้องการให้เข้าไปแก้ไขหน้างาน จะมีค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป (สำหรับลูกค้าภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น)