ติดตั้งระบบเครือข่าย
LAN และ Wi-Fi

บริการให้คำปรึกษาและวางระบบเครือข่าย ในออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นแบบมีสายทั่วไป (LAN หรือ Wired) หรือไร้สาย (Wi-Fiหรือ Wireless LAN)

ติดตั้งระบบเครือข่าย LAN และ WiFi

บริการติดตั้งและวางระบบ LAN และ Wi-Fi มุ่งเน้นการออกแบบที่ทันสมัยและปลอดภัย ใช้ VLAN เพื่อแบ่งกลุ่มผู้ใช้และทำ Routing เพื่อควบคุมการเชื่อมต่อและป้องกันการเข้าถึงที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ยังมีระบบ Wi-Fi ที่ปลอดภัยด้วยการทำระบบ Login และ SSID แยกต่างหาก เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน

ติดตั้งระบบ LAN

บริการติดตั้งแบ่ง VLan ทำ Routing เพื่อแยก Network

ติดตั้งระบบ Wi-Fi

  • ติดตั้ง Wi-Fi ทั่วไป
  • แยก Network, SSID เพื่อแยกพนักงานกับลูกค้า

ติดตั้งระบบ Wi-Fi Hotspot

ระบบ Login ผ่านหน้าเว็บ เพื่อจำแนกผู้ใช้ และเก็บข้อมูลเพื่อให้เป็นตามพรบ.คอมฯ 2560

ตัวอย่าง Network Diagram
แบ่ง VLAN

ตัวอย่าง Network Diagram
ติดตั้ง Wi-Fi แยก Network SSID

ตัวอย่าง Network Diagram
ติดตั้งระบบ Wi-Fi Hotspot