Onsite Support

บริการแก้ไขปัญหาด้าน IT เชิงลึก โดยการเข้าไปแก้ปัญหาที่ออฟฟิศของลูกค้าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อไหร่ควรใช้ Onsite Support

ควรถูกใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะไกล หรือจำเป็นต้องมีการตรวจสอบหรือซ่อมแซมที่สถานที่จริง ตัวอย่างของเหตุการณ์ที่อาจต้องใช้ Onsite support ได้แก่:

ปัญหามีความซับซ้อน

เมื่อมีปัญหาที่ซับซ้อนและต้องการการแก้ไขหรือการตรวจสอบในสถานที่จริง การใช้ Onsite Support ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถมายังสถานที่ของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาได้โดยตรง

คอมพิวเตอร์ต้องการบำรุงรักษาเป็นประจำ

ต้องการดูแลรักษาและบำรุงรักษาระบบ IT ในสถานที่จริง เช่น การตรวจสอบระบบ, การสำรองข้อมูล, หรือการปรับการตั้งค่าต่างๆ

มีคอมพิวเตอร์ใช้งานหลายเครื่อง

พนักงาน IT ช่วยลดเวลาแก้ไขและสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยดูแลและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค เพื่อให้ผู้ใช้ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ต้องการคนประสานงานด้าน IT กับ บริษัทภายนอก
(3rd Party)

ช่วยในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานระหว่างฝ่าย IT ภายในและบริษัทภายนอก (3rd Party )

แผนการดูแลสำหรับ Onsite Support

ราคาแผนการดูแลสำหรับ Onsite Support

จำนวนเครื่อง

ไม่เกิน 10


 • Remote Free
 • On site 12 ครั้งต่อปี
 • มีรายงานประจำเดือน
 • มี Document (Asset Management, Software License check List)

จำนวนเครื่อง

11-30


 • Remote Free
 • On site 12 ครั้งต่อปี
 • มีรายงานประจำเดือน
 • มี Document (Asset Management, Software License check List)

จำนวนเครื่อง

31-50


 • Remote Free
 • On site 12 ครั้งต่อปี
 • มีรายงานประจำเดือน
 • มี Document (Asset Management, Software License check List)

จำนวนเครื่อง

51-70


 • Remote Free
 • On site 12 ครั้งต่อปี
 • มีรายงานประจำเดือน
 • มี Document (Asset Management, Software License check List)

จำนวนเครื่อง

71 ขึ้นไป


 • Remote Free
 • On site 12 ครั้งต่อปี
 • มีรายงานประจำเดือน
 • มี Document (Asset Management, Software License check List)

* ราคานี้เป็นราคาอ้างอิงเท่านั้น โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

3 เดือน

ลด 3%

6 เดือน

ลด 5%

12
เดือน

ลด 8%

หมายเหตุ :

ราคานี้เป็นบริการตรวจสอบแก้ไข ดูแลอุปกรณ์เฉพาะ PC/Laptop ไม่รวม Server บริการ Onsite Support สำหรับลูกค้าภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น ต้องการใช้บริการมากกว่า 70 เครื่อง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้