บริการรับติดตั้ง Server โดยเฉพาะ file share และ NAS

การใช้ระบบ File Sharing Drives ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของผู้ใช้งาน เช่น การแชร์ไฟล์ การทำงานร่วมกัน และการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่สำคัญสำหรับธุรกิจและองค์กรในยุคดิจิทัลปัจจุบัน

ประโยชน์ของการใช้ Server

การทำงานร่วมกันและการแก้ไข

ระบบ File Sharing Drives ช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างทีมหรือผู้ใช้งานหลายคน โดยทำให้งานเชิงร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแก้ไขไฟล์และเอกสารร่วมกันได้ในเวลาเดียวกัน

การสำรองข้อมูล

การทำระบบ File Sharing Drives ช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลโดยการทำสำรองข้อมูลอัตโนมัติ และการจัดการความมั่นคงทางธุรกิจในการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการและความมั่นคงทางข้อมูล

ระบบ File Sharing Drives มักมีความสามารถในการจัดการสิทธิ์และการเข้าถึงของผู้ใช้งานต่างๆ ซึ่งช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยของข้อมูล และช่วยในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ

ความสะดวกสบายในการแบ่งปันไฟล์

การใช้ระบบ File Sharing Drives ช่วยลดความยุ่งยากในการแบ่งปันไฟล์ โดยไม่ต้องใช้วิธีการทางอีเมลหรือการถ่ายโอนไฟล์แบบดั้งเดิม เช่น การใช้ USB Drive หรือ CD-ROM ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรการดำเนินงานให้มากขึ้น

ยี่ห้อรุ่นสำหรับติดตั้ง Server โดยเฉพาะ file share และ NAS